Natkikkert

Iht. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer §1, stk. 1, nr. 10 kræves der tilladelse til at indføre, fremstille eller samle “optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”. I §2, stk. 1 fremgår det, at der kræves tilladelse til ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende elektroniske sigtemidler.
5 vare(r)
Pard NV007 Digital dag og natkikkert-20
Adapter 42 mm Tilbehør til Pard NV007-20
Adapter 45 mm Tilbehør til Pard NV007-20
Adapter 48 mm Tilbehør til Pard NV007-20
5 vare(r)