Powerbait

8 vare(r)
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentBlackGlitterGarlic-20
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentGlitterWhiteGarlic-20
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentSpringGreenGlitterGarlic-20
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentRainbowGlitterGarlic-20
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentChartreuseGlitterGarlic-20
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentSunshineYellowGlitterGarlic-20
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentBananaBoostGlitter-20
Spar 15 Kr.
BerkleyPowerbaitNaturalScentPlumGlitter-20
8 vare(r)